Czy można zyskać, promując osiągnięcia innych?

BNI Polska wciąż udowadnia, że tak. Narodowy oddział organizacji BNI (Business Network International), powstały w 2006 roku, działa wedle zasady Givers Gain – Dający Dostaje, ucząc tym samym, iż współpraca oparta na zaufaniu przynosi wiele korzyści i pomaga osiągnąć sukces na światowych rynkach. Centralną kategorią tej swoistej „filozofii biznesu” staje się pojęcie rekomendacji.